Wedstrijdreglement “Win een elektrische fiets bij Veja en Fashion Factory

 

Artikel 1

Onderhavige wedstrijd < win een elektrische fiets ter waarde van 2500 € > wordt georganiseerd door Veja N.V. (Veldenbergstraat 67 – 2330 Merksplas) en staat open voor personen die woonachtig zijn in België of Nederland op het moment van de wedstrijd.

 

Artikel 2

Onderhavige wedstrijd < win een elektrische fiets ter waarde van 2500 €  > begint op 4 april 2017  en loopt tot en met 30 april 2017.

 

Artikel 3

Om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer:

  • zijn gegevens correct invullen
  • de hoofdvraag beantwoorden alsook de schiftingsvraag

 

Artikel 4

Een persoon mag meerdere keren deelnemen. Echter kan 1 persoon maar 1 prijs winnen.

 

Artikel 5

Aantal prijzen: 2 winnaars die een elektrische fiets ter waarde van 2500 € winnen. De winnaar is hij/zij  die zijn/haar naam heeft geplaatst op het deelnemingsformulier.

De prijs is niet inwisselbaar tegen geld, noch tegen andere prijzen. Er wordt slechts één prijs per winnaar, huishouden of medebewoner toegekend en per privé-adres. Veja NV wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor alle eventuele incidenten en/of ongevallen die zich zouden voordoen tijdens de periode waarin men van de prijs geniet, of daaruit voortvloeiend. Enkel de verzekeringen van de winnaars zij van toepassing. De modaliteiten van overhandiging worden vastgelegd door de organisator.

 

Artikel 6

Het personeel van Veja NV, hun reclamebureaus of onderaannemers, betrokken in onderhavige actie, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd < win een elektrische fiets ter waarde van 2500 €  >.

 

Artikel 7

Alle vragen over onderhavige wedstrijd worden rechtstreeks en uitsluitend behandeld door Veja NV per mail (info@veja.be) en dit zolang de wedstrijd <  win een elektrische fiets ter waarde van 2500 € > loopt.

 

 

 

 

Artikel 8

De winnaar is diegene die vraag juist beantwoordt en het antwoord op de schiftingsvraag zo dicht mogelijk benadert. In alle gevallen zullen, bij ex aequo’s, zal de deurwaarder met loting een winnaar bepalen.

Artikel 9

De winnaar wordt via email verwittigd voor 15 mei 2017.. Enkel de winnende deelnemer wordt op de hoogte gebracht. Alle personen die niet per email worden verwittigd voorr 30 mei 2017 werden niet geselecteerd en kunnen er van uitgaan dat ze de wedstrijd verloren hebben.

Indien de winnaar niet bereikt kon worden voor 20 mei 2017, wordt hier geen rekening meer mee gehouden en zal een andere geselecteerde deelnemer op de hoogte gebracht worden. Deze procedure wordt verdergezet tot wanneer een winnaar gecontacteerd kon worden.

 

Artikel 10

Kopieën of reproducties van de wedstrijd in zijn huidige vorm zijn niet toegelaten.

 

Artikel 11

Veja NV wijst elke verantwoordelijkheid van de hand bij wijziging, vertraging of annulering van de wedstrijd door een oorzaak buiten haar wil.

 

Artikel 12

Conform aan de voorschriften van de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, informeert Veja NV de deelnemers dat hun persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een bestand. Deze gegevens worden door Veja NV gebruikt in het kader van de wedstrijd “win een elektrische fiets ter waarde van 2500 €  ‘” en voor het organiseren van gepersonaliseerde informatiecampagnes voor Veja of Fashion Factory. Indien de deelnemer dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dit laten weten via een brief naar Veja NV – Veldenbergstraat 67 – 2330 Merksplas. Elke deelnemer heeft recht zijn persoonlijke gegevens na te kijken en eventueel aan te passen.

 

Artikel 13

De wedstrijd < win een elektrische fiets ter waarde van 2500 €  > staat volledig onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Jan Eyskens. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk. Bij mogelijke situaties die niet voorzien zijn in dit reglement, zal hij soeverein handelen. Met name bij een technische storing die het goede verloop van de wedstrijd hindert, zullen alle maatregelen genomen worden om deze schadelijke effecten te neutraliseren. Elke betwisting moet als aangetekende zending opgestuurd worden naar Veja NV, die de zending zal overmaken aan gerechtsdeurwaarder Jan Eyskens.

 

Artikel 14

Deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavig reglement in.

Wedstrijdreglement – Veja – Fashion Factory